• Om oss

Kartåsen Fastigheter AB är ett privatägt fastighetsbolag som grundades 1993 i Lidköping. Under åren har vi förvärvat, ägt, förvaltat och vidareutvecklat fastigheter främst i Skövde och Lidköpings-regionerna. Sedan år 2015 har beståndet koncentrerats till Skövde och Falköping.

Vårt mål är att vara en långsiktig ägare till attraktiva fastigheter i regioner med tillväxtpotential. Vi vill gärna ha en nära relation till våra hyresgäster och föra en dialog kring hur vi kan utveckla fastigheterna på bästa sätt.