• Ombyggnad på Kaplansgatan 25 i Skövde

Vi har under hösten startat en större ombyggnad på vår fastighet på Kaplansgatan 25 i Skövde. Utvändigt blir det ny asfaltsbeläggning av innergården samt ny fasad på byggnaden. Vi kommer även att renovera verkstad för vår hyresgäst Speedy Bilservice samt förse byggnaden med fjärrvärme och nya elinstallationer. Projektet beräknas vara klart sommaren 2018. Entreprenörer är Anläggningsgruppen (markarbeten), Bravida (värme), Assemblin (el) samt JB Bygg (bygg). Ställningar och liftar samt övriga maskiner hyrs hos Hyreslandslaget.